"f-Tıp"
kliniğimize
HOŞ GELDİNİZ

Dolduracağınız formlarla bize ileteceğiniz bilgilerden,
sağlığınızı kemiren beslenme ve yaşam tarzı yanlışlıklarının
teşhisini koymak ve sonra size öğretmek ile işe başlayacağız...

Sonra muayeneler ve tedavi planlamaları...

SAĞLIĞINIZI
MERCEK ALTINA ALIP...

Yeni yaklaşımlar, yeni tetkikler, yeni tedavi yöntemlerini de kullanarak...
Gerektiğinde alışılmışın dışında, sıra dışı ileri yöntemleri de ekleyerek...

Bilgi Giriş Formlarınız için
BURAYI TIKLAYIN...

Sağlık da, hastalıklar da, takip edildiğinde "nedenler" genellikle köklerde bulunur.
Bazen bu nedenler apaçık ortadadırlar, kolayca görülürler. Bu durumlarda temel kavramlarda yapılan bazı köklü değişiklik ve tedaviler sağlığı kolayca düzeltebilir.
Bazen de ilgisiz gibi görülen gizli nedenler, titiz araştırmalarla ve ileri tetkiklerle zorla tespit edilebilirler. Bu durumlarda ise, uzun yıllar içinde biriken bozuklukların onarılması, yine yıllar alabilen zorlu çabalar gerektirebilir.
Sonuçta gençlik, sağlık, zindelik ödülü olduktan sonra her şeye değer...

HANGİ KONULARLA İLGİLENİYORUZ?
HANGİ HASTALIKLARI TEDAVİ EDİYORUZ?

Sağlıklı olmak hasta olmamak demek değildir.
Enerji dolu, mutlu ve huzurlu
değilseniz sağlıklı değilsiniz.
Hele kronik sorunlarınız varsa onarılacak çok kök neden var demektir.
f-TIP gözüyle bakmaya başlayın, çok şeyi farklı göreceksiniz...

Sağlıklı yaş alma

"İhtiyarlamak önlenebilir." İhtiyarlığa giden basamaklar olan, obezite, diyabet, insülin direnci, damar sertliği, hipertansiyon, kanser, Alzheimer... önlenebilir, yavaşlatılabilir, tamamen veya kısmen geri döndürülebilir.

Gebeliğe hazırlık

Gebelik öncesi check up-diyet-tıbbi detoks tedavileri: Gebeliğin oluşması kadar, sonrasında bebeğin gelişimi sırasında da toksinlerden arınmış, vitamin ve mineral eksiklikleri tamamlanmış sağlıklı bir anne bebeğinin hem sağlığını, hem de sonraki nesillerini etkileyecek genetik şifrelerinin oluşumunu etkiler.

İnfertilite

Gebelik oluşmaması, tekrarlayan düşükler, yumurtlama sorunları, polikistik over sendromu, endometriozis (çikolata kisti), azalmış over rezervi, sperm bozuklukları, azoospermi, tüp bebek hazırlık tedavisi, başarısız tüp bebek tedavilerinden sonra yeni tedaviye hazırlık...

Kronik inflamatuvar hastalıklar

Tüm diğer canlılar gibi, insan vücudu da kendisini diğer canlıların istilasından korumak için, çok karmaşık ve bir o kadar da güçlü bir bağışıklık sistemine sahiptir. Bağışıklık sisteminin yabancı bulduğu her etkene saldıran "doğal" birimlerinin aşırı uyarılmaları, kronik inflamatuvar hastalıklar başlığı altındaki onlarca tam olarak tedavi edilemeyen hastalık karşımıza çıkmış olurlar.

Otoimmün hastalıklar

Bağışıklık sisteminin zararlı etkenleri tanıyıp, onları tekrar görür görmez saldırmak üzere hafızasına alan birimine ise "öğrenilmiş" bağışıklık denir.
Eğer bu sistem hafızasına aldığı yabancı kayıtlar ile kendi hücrelerini ayırt edemez hale gelirse, zararlı zannettiği kendi hücrelerine, dokularına ve organlarına saldırır. Bu durumda da oto immün hastalıklar başlığı altında listelenen yine onlarca farklı kronik hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Biyoeşdeğer Hormon Tedavisi

Menopozda hormon tedavisini ararken"Biyoeşdeğer" kavramını arıyorsanız, epeyce "bilinçli bir kadınsınız" demektir. O zaman bu bilinci bir kademe daha ilerletelim: Menopoz deyimini bırakalım, daha modern olan "Orta Yaş Kadın Sağlığı" kavramını kullanalım.

TEDAVİ SÜRECİMİZ NASIL?

Her hastanın (veya sağlığını korumak amacıyla baş vuran her sağlıklı kişinin) genetik zemini, yaşam tarzı, sağlığının üzerindeki o yaşına kadar birikmiş olumlu ve olumsuz etkiler farklıdır. Bu yüzden standart bir "muayene + tetkik isteme + sonucu görüp reçete yazma" beklentisinin ötesinde "alışılmış hasta-doktor ilişkisinden" oldukça "farklı" bir süreçtir.

FONKSİYONEL TIP MUAYENESİ

Fonksiyonel tıp yaklaşımı ile alışılagelmiş tıp anlayışı arasındaki ilk fark muayenede görülür. Anamnez, yani hasta ve hastalığı ile ilgili bilgi alma, muayene, mevcut tetkiklerin incelenmesi, gerekli görülen ek tetkiklerin istenmesi ve reçete verilmesi basamakları her iki yaklaşımın da ortak basamaklarıdır. Temel fark, alışılagelmiş standart yaklaşımda tüm bu basamakların doktor ile hastanın birlikte olabildikleri kısıtlı süreye sığdırılmak zorunda olunmasıdır. Hastanın kliniğe gelmeden önce gerekli bilgilerini olabildiğince "ayrıntılı formlarla" bildirmiş olması, muayene için ayrılmış zamana sıkıştırılmaması fonksiyonel tıpın ilk başta fark edilen avantajıdır. Muayenenin "ayrıntı düzeyi" ikinci ana farktır. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının irdelenmesi ve reçetenin yanısıra bu konularda önerilerin de verilmesi fonksiyonel tıpın en belirgin üstünlüğüdür.

AYLIK TAKİP PAKETLERİ

Hastanın ve hastalığın ayrıntılı olarak araştırılması ve olabildiğince kök nedenlerin belirlenmesi sonrasında hasta reçetesini ve yaşam tarzı önerilerini alıp, alışılagelen standart muayenede olduğu gibi kendisi uygulayabilir. Ancak, bir çok kronik hastalık yıllar süren etkenlerin sonucu oluştuğu için, gerekli yaşam tarzı önerilerinin uygulanabilmesi, bireysel ince ayarların yapılması, yakın takip ve danışmanlık gerektirmektedir. Bu yüzden, bu danışmanlıkları kapsayan takip programları fonksiyonel tıp uygulamalarının çoğu kez vazgeçilmez tamamlayıcılarıdır.

TEDAVİ SÜRESİ

Bazı hastalarda ve durumlarda kişinin fonksiyonel tıp konusunda bilgisi ve motivasyonu yeterli ise ilk muayenede öğrendiklerini ve önerileri uygulayarak yaşamına belirli bir yön verebilir.
Fakat çoğu kez, yıllar içinde yerleşmiş ve kökleşmiş kronik hastalıkların tedavisi daha uzun süreler gerektirebilir.
Kaybetmiş olduğu sağlığına yeniden kavuşma arzusu bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek için en büyük motivasyondur. Bu motivasyonun sürdürülmesi ve doğru yönlendirilmesi hasta-hekim-diyetisyen işbirliği ile daha kolay başarılabilmektedir.

ANTİOKSİDAN TEDAVİLER

Antioksidan tedavilerden, hastanın ihtiyacına göre gerekli görülen İV (damar içi) vitamin, mineral vb. tedavi yöntemleri uygulanabilir.
Bir çok kronik hastalık tedavisinde Ozon tedavisi yararlı bir tedavi yöntemidir. Major (kan ile), minor (kas içine), rektal, vaginal, torbalama vb. gibi çok farklı yollardan, farklı amaçlarla kullanılır.

STANDART DIŞI İLERİ TETKİKLER

İlk basamak tedavi süreci ile temel fonksiyonlar düzelmeye başladıktan sonra, daha altta yeni sorunlar görülmeye başlayabilir. Ya da, beklenen gelişmeler olmayabilir.
Bu durumlarda standart olmayan farklı ileri tetkik ve testlere ihtiyaç duyulabilir. Örnek olarak, ağır metal zehirlenme panelleri , DUTCH Test, mikrobiyata testleri, Genetik yatkınlık testleri, vb.

PSİKOLOG/SAĞLIK KOÇU DESTEĞİ

Bir çok kronik hastalığın zemininde zihinsel, duygusal ve ruhsal dengesizlik bulunabilir. Bu açıdan dinginlik sağlanamadığı sürece de tedavide bir yol alınamaz. Bu durumda bir psikolog desteği tedavinin önündeki engeli kaldırmak için gerekli olabilir.
Fonksiyonel tıp tedavisi sırasında hasta kendi sağlığı için yapması gerekenler (diyet, spor-egzersiz, uyku disiplini, stres yönetimi vb.) konusunda motivasyonunu kaybedebilir, kendisinde güç bulamayabilir. Fonksiyonel tıpta bu desteği vermek için eğitilmiş meslek kolu olan "Sağlık Koçluğu" bu aşamada yararlı olabilir.